Copyright © VNPT Group v3.1.150923
Thông tin hỗ trợ hệ thống
Sở Nội vụ
VNPT Cần Thơ

Phụ trách chung: 

- Trương Hoài Phụng

- ĐT: 0913 770 599

Nghiệp vụ tổ chức CBCCVC:

- Trần Quốc Đạt

- ĐT: 0909 109 169

Hỗ trợ  phần mềm:

- Lê Thị Kim Ngân

- ĐT: 0888 989 113

Hỗ trợ khác:

- Lê Xuân Tùng

ĐT: 0917932358